Nepali

रातो पाण्डा चित्र कथा (कमिक) श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण

Red Panda Comic Series: Disaster Risk Reduction (in Nepali) अमेरिकी दुतावास काठमाण्डौं र नेपालस्थित अमेरिकी सहयोग नियोगको प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण कार्यालयले सन् २०१३ मा खासगरी भुकम्पिय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण सम्वन्धि यी ४-पृष्ठका चित्र कथाहरू सार्वजनिकरण गरेका थिए। नेपाली समाजको हरेक उमेर समुदायलाई ध्यानमा राखेर हजारौंका सङ्ख्यामा यी चित्र कथाहरू वितरण गरिएका थिए। […]

रातो पाण्डा चित्र कथा (कमिक) श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण Read More »

रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण

Red Panda PSA Video Series: Disaster Risk Reduction (in Nepali) अमेरिकी दुतावास काठमाण्डौं र नेपालस्थित अमेरिकी सहयोग नियोगको प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण कार्यालयले जनवरी १५, २०१३ का दिन प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण सम्वन्धि सार्वजनिक हितका यी सन्देशहरू सार्वजनिकरण गरेका थिए। यी सन्देशहरू विभिन्न टेलिभिजन स्टेशनहरूबाट धेरै पटक प्रशारित भए र निकै मनपराइनुका साथै यस्ले भुकम्पको जोखिम न्यूनिकरणमा

रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण Read More »

NSET materials on school earthquake preparedness

Range of materials developed by the National Society for Earthquake Technology-Nepal (NSET) on school earthquake preparedness, safe school construction, and school preparedness curricula. School Earthquake Preparedness: A TOT Manual for Teachers Training, Protection of Educational Buildings Against Earthquake – Manual for Designers and Builders, Seismic Vulnerability of the Public School Buildings of Kathmandu Valley and Methods for Reducing

NSET materials on school earthquake preparedness Read More »

Scroll to Top