Filter
Report
07 Dec 2021
In the context of a rapidly urbanizing Asia Pacific region, the number of people exposed to hazards, shocks, and stresses is increasing, leading to bigger risk and vulnerability. At the same time, people living in cities are themselves agents of cha...
Tags: Report, Urban Preparedness, Urban Risk Reduction
Awareness material
13 Oct 2021
Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkre...
Tags: Awareness material, Flood, Resilience
Other type of resource
12 Oct 2021
Introducing the ‘Riks-informed Early Action Partnership (REAP)’; presented at the RCRC CAP workshop, Oct. 7, 2021
Tags: Other type of resource, Community Engagement and Accountability, Early Warning Systems
Other type of resource
12 Oct 2021
Final agenda for the RCRC CAP workshop, October 7, 2021
Tags: Other type of resource
Other type of resource
12 Oct 2021
Slides on partnerships; presented at the RCRC CAP workshop, Oct. 7, 2021
Tags: Other type of resource, Early Warning Systems, PAPE
Other type of resource
12 Oct 2021
Presentation of Uganda RC on their engagement in EWEA, presented at the RCRC CAP workshop, Oct. 7, 2021
Tags: Other type of resource, Early Warning Systems
Other type of resource
12 Oct 2021
Presentation on New Zealand RC Hazard’s App and use of CAP; presented at the RCRC CAP workshop, Oct. 7, 2021
Tags: Other type of resource, Early Warning Systems, Mobile Technology
Other type of resource
12 Oct 2021
Presentation to introduce PAPE; presented at the RCRC CAP workshop, Oct. 7, 2021
Tags: Other type of resource, Community Engagement and Accountability, Early Warning Systems
Other type of resource
12 Oct 2021
Presentation to introduce the Common Alerting Protocol; presented at the RCRC CAP workshop, Oct. 7, 2021
Tags: Other type of resource