रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण

Red Panda PSA Video Series: Disaster Risk Reduction (in Nepali)

अमेरिकी दुतावास काठमाण्डौं र नेपालस्थित अमेरिकी सहयोग नियोगको प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण कार्यालयले जनवरी १५, २०१३ का दिन प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण सम्वन्धि सार्वजनिक हितका यी सन्देशहरू सार्वजनिकरण गरेका थिए। यी सन्देशहरू विभिन्न टेलिभिजन स्टेशनहरूबाट धेरै पटक प्रशारित भए र निकै मनपराइनुका साथै यस्ले भुकम्पको जोखिम न्यूनिकरणमा जागरूकता पनि ल्यायो। नेपालमा वैशाख १२, २०७२ मा गएको ७.८ माग्निटूडको भुकम्पले ९ हजार भन्दा बढि मानविय क्षति गर्नुका साथै २३ हजार भन्दा बढिलाई घाइते बनाएको छ। यस प्रकारको प्रकोपको अवस्थामा र भविष्यमा आउनसक्ने प्रकोप तथा भुकम्पिय जोखिम न्यूनिकरणको सिलसिलामा सार्वजनिक हितका यी सन्देशहरू वालवालिका तथा परिवारहरूको जोखिम न्यूनिकरणमा तत्परता बढाउन आकर्षक तरिकाले उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ। सार्वजनिक हितका यी सन्देशहरू नेपालीमा छन्। 

The U.S. Embassy Kathmandu and USAID’s Disaster Risk Reduction offices in Nepal officially launched this series of Public Service Announcements (PSAs) for disaster risk reduction on January 15, 2013. These PSAs aired many times on local television stations, becoming very popular and raising the awareness of earthquake safety. On April 25, 2015, an earthquake with a magnitude of over 7.8M killed more than 9,000 people and injured more than 23,000 in Nepal. In light of this disaster, and with future earthquake risks, these PSAs may be used to increase preparedness of children and families in an engaging way. All PSAs are in Nepali.

Produced by: American Embassy Kathmandu

Program Page: Disaster Risk Reduction PSA Goes Public

Source: American Embassy Kathmandu and Nepal Risk Reduction Consortium 

रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण # 1 (Nepali Version), रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण # 2 (Nepali Version, English subtitles), रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण # 3 (Nepali Version, English subtitles), रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण # 4 (Nepali Version), रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण # 5 (Nepali Version, English subtitles), रातो पाण्डा सार्वजनिक हितका सन्देशहरूको श्रृङ्खला: प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण # 6 (Nepali Version, English subtitles)
https://www.youtube.com/watch?v=AfCa_ubPi5A, https://www.youtube.com/watch?v=lM9KXt49A54, https://www.youtube.com/watch?v=I5Ml8KzrFuc, https://www.youtube.com/watch?v=IEWsX6GaQsM, https://www.youtube.com/watch?v=J6YI9WenCAk, https://www.youtube.com/watch?v=FNYJOH8HxQQ

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.

Related Resources

Video
21 Nov 2014
Lessons learned in Adapting to Climate Change in South-West Bangladesh.
Tags: Video, Climate Change Adaptation
Game
25 Feb 2023
The GDPC and the American Red Cross noticed a gap in youth preparedness resources when it comes to teens, where preparedness resources are often curated for adult or child audiences, which leaves teens (ages 13-19) under engaged and underprepared. To...
Tags: Game, Climate Change Adaptation, Disaster Preparedness Games, Food Security, Hazard, Mental Health and Psychosocial Support, Youth Disaster Preparedness
Awareness material, Guidance material, Report
07 Jul 2015
In June 2015, the Red Cross and Red Crescent published “The Red Cross and Red Crescent’s Principled Approach to Innovation” to: Highlight how the Red Cross and Red Crescent’s Fundamental Principles guide its innovative approaches to p...
Tags: Awareness material, Guidance material, Report, Resilience and Disaster Risk Management