ABCD – Temel Afet Bilinci Eğitim Programı

ABCD, insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden ÖNCE önlem almaya yönlendirmeyi amaçlayan bir eiğitim programıdır. Aile Afete Hazırlık Planı ve Kurum Afete Hazırlık Planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak, Değerlendirme ve Planlama, Fiziksel Korunma, Müdahale Kapasitesinin Artırılması konularını içermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Afete Hazırlık Eğitim Birimi
http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/abcd.asp

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.

Related Resources

Research
19 Jun 2017
UNHCR’s new Global Trends report, the organization’s major annual survey of the state of displacement, says that at the end of 2016 there were 65.6 million people forcibly displaced worldwide – some 300,000 more than a year earlier. This total ...
Tags: Research, Supporting Sustainable Livelihoods
Guidance material
02 Oct 2013
Kuraklığa hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848
Tags: Guidance material, Flood
Guidance material, Manual, Training material
05 Jan 2023
Technological Emergencies triggered by natural hazards (so called NATECH Events) become also more relevant with the increase of the frequency and strength of natural and climate related hazards. Different material from various organisations address t...
Tags: Guidance material, Manual, Training material, Behavior Change and Disaster Preparedness, Landslide, Volcano