Home care for patients with suspected novel coronavirus (World Health Organization)

Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and management of contacts (WHO). Guidance is available in English, French, Spanish, Arabic, Russian and Chinese (Simplified)
[updated guidance from August 2020]

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.

Related Resources

Assessment or evaluation, Awareness material, Guidance material
27 Jul 2017
La “Ley modelo para la facilitación y la reglamentación de las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial” ha sido diseñada como una herramienta de referencia para su uso voluntario...
Tags: Assessment or evaluation, Awareness material, Guidance material, Disaster Law
Guidance material
11 Nov 2013
Ang manwal ay pangunahing nakatutok sa mga Tagapagpadaloy ng pagsasanay kung paano aangkop at kikilos sa paghahanda at pag-iwas sa mga peligro ang mga taga-komunidad. Isinanib sa Pangalawang Edisyon ng manwal ang praktika sa disaster risk managemen...
Tags: Guidance material
Guidance material
03 Jul 2014
Thunderstorm Safety Checklist that includes ‘How can I prepare ahead on time?”, “What should I do during a thunderstorm?” & “What do I do after a thunderstorm?”. Tagalog
Tags: Guidance material, Thunderstorm