Kahandaan Katatagan at Kaunlaran (2nd Ed.)

Ang manwal ay pangunahing nakatutok sa mga Tagapagpadaloy ng pagsasanay kung paano aangkop at kikilos sa paghahanda at pag-iwas sa mga peligro ang mga taga-komunidad. Isinanib sa Pangalawang Edisyon ng manwal ang praktika sa disaster risk management at pakikipagtulungan ng mga Pamahalaan Lungsod ng Dagupan at Pasig sa pamamagitan ng PROMISE sa mga barangay at komunidad. Inaasahang mapaparami ang mga lokal na pamahalaan at komunidad sa Pilipinas na aktibong lalahok sa pagpapataas ang kanilang kakayahan at sa pagpapababa ng pagkabulnerable sa mga pinsala ng panganib at disaster. Nilalayon ng gabay na ito na gawing tunay na disaster risk manager ang mga taga-komunidad at gayaundin ang mga taga lokal na pamahalaan. Bagamat ang pangunahing pananagutan sa disaster risk management (gaya ng sa iba pang batayang serbisyong panlipunan) ay nasa pamahalaan, ang paglahok ng mga taga-komunidad ay mahalaga sa kagyat at pangmatagalang pag-iwas at pagpapababa sa mga pinsala at paghihirap.

The 2nd Edition of Kahandaan Katatagan at Kaunlaran ng Komunidad is based on CDP’s CBDRM Training and Work with the cities of Dagupan and Pasig. This edition is written by CDP Team — Lorna P. Victoria and Mayfourth D. Luneta. 

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
17216_17216excerptskahandaankatataganatka.pdf 7 MB

Related Resources

Report, Research
27 Oct 2014
This report summarizes an 18-month, evidence-based study that sought to understand practitioner information needs by asking the question: What are successful Red Cross/Red Crescent (RCRC) preparedness practitioners already doing that works, and how c...
Tags: Report, Research, Resilience and Disaster Risk Management
Guidance material
03 Jul 2017
The purpose of this Urban Response Analysis Framework (URAF) is to support the identification of appropriate multi-sector programme responses for urban contexts taking into consideration the needs and vulnerabilities of the population, and the wider ...
Tags: Guidance material, Urban Risk Reduction
Guidance material
28 Jul 2017
Psychosocial Support in Flooding: Toolbox accompanies Key Actions for Psychosocial Support in Flooding: Creating resilience in urban areas. The toolbox provides and overview of available tools that are relevant for psychosocial support in flooding s...
Tags: Guidance material, Flood, Mental Health and Psychosocial Support
Scroll to Top