Kahandaan Katatagan at Kaunlaran (2nd Ed.)

Ang manwal ay pangunahing nakatutok sa mga Tagapagpadaloy ng pagsasanay kung paano aangkop at kikilos sa paghahanda at pag-iwas sa mga peligro ang mga taga-komunidad. Isinanib sa Pangalawang Edisyon ng manwal ang praktika sa disaster risk management at pakikipagtulungan ng mga Pamahalaan Lungsod ng Dagupan at Pasig sa pamamagitan ng PROMISE sa mga barangay at komunidad. Inaasahang mapaparami ang mga lokal na pamahalaan at komunidad sa Pilipinas na aktibong lalahok sa pagpapataas ang kanilang kakayahan at sa pagpapababa ng pagkabulnerable sa mga pinsala ng panganib at disaster. Nilalayon ng gabay na ito na gawing tunay na disaster risk manager ang mga taga-komunidad at gayaundin ang mga taga lokal na pamahalaan. Bagamat ang pangunahing pananagutan sa disaster risk management (gaya ng sa iba pang batayang serbisyong panlipunan) ay nasa pamahalaan, ang paglahok ng mga taga-komunidad ay mahalaga sa kagyat at pangmatagalang pag-iwas at pagpapababa sa mga pinsala at paghihirap.

The 2nd Edition of Kahandaan Katatagan at Kaunlaran ng Komunidad is based on CDP’s CBDRM Training and Work with the cities of Dagupan and Pasig. This edition is written by CDP Team — Lorna P. Victoria and Mayfourth D. Luneta. 

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
17216_17216excerptskahandaankatataganatka.pdf 7 MB

Related Resources

Video
09 Feb 2015
In 2010, floods devastated Pakistan on massive scale. IOM provided emergency shelter to 2.76 million individuals and life-saving health services to 120,000 individuals. In addition, IOM completed over 9,000 one room shelters and reached 7 million ind...
Tags: Video, Flood, Resilience and Disaster Risk Management
Case Study
01 Nov 2013
A description of the indicators that were used on the local scale in Indonesia by the World Risk Index. One advantage of the local of the local index is the inclusion of data that was not available at global scale, for example on social networks and ...
Tags: Case Study, Risk Assessment
Guidance material
24 Aug 2020
This is the Interim guidance for Red Cross and Red Crescent staff and volunteers working with older people during COVID-19 response, in English.    
Tags: Guidance material, COVID-19 (Coronavirus)
Scroll to Top