culture

पुस्तिका: पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू

पुस्तिका: पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू   यो पुस्तिकाले पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन गर्दछ। पुस्तिकाले भुकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट साँस्कृतिक धरोहरहरू जोगाउन संरक्षणविद् तथा साँस्कृतिक समुदायहरूलाई मर्मतसंभारका जुक्तिहरू पनि दिन्छन्। नेपालमा वैशाख १२, २०७२ मा गएको ७.८ माग्निटूडको भुकम्पले ९ […]

पुस्तिका: पुरातात्विक महत्वका भवनहरूको मर्मतसंभारमा भुकम्पीय सुरक्षा अभिवृध्दिका उपायहरू Read More »

Community Mobilization Programming Guidelines

Guidelines for community mobilization programming developed by the American Red Cross. The guidelines were developed based on the results of a knowledge audit conducted with the American Red Cross Internal Services Department team with regional program officers, Quality and Learning Advisors and field delegates.  The guidelines recognize that a resilient community is one that possesses the physical, psychological, social, and

Community Mobilization Programming Guidelines Read More »

Scroll to Top