Country: Europe and Central Asia

Hochwasservorsorge in Deutschland. Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbegebiet

Der Bericht erläutert und analysiert die Erfahrungen mit dem Umgang mit dem Elbhochwasser im Jahr 2002. Basierend auf einer genaueren Betrachtung der Handlungs- und Abstimmungsdefiziet in dem Umgang mit dem Hochwasserereignis und einer Situationsanalyse der Katastrophenabwehr werden Vorschläge für ein verbessertes Hochwasserrisikomanagement dargelegt.      Hochwasservorsorge in Deutschland. Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbgebiet. …

Hochwasservorsorge in Deutschland. Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbegebiet Read More »

Tinoni e companhia

Site designed for children 5 to 12 years old to learn about child safety in a playful and interactive way. The site also provides parents and educators with educational information and instruments that may help the transmission of contents in these areas. The main character of the site is the mascot Tinoni, assisted by Aviso …

Tinoni e companhia Read More »

Sivil Toplumcunun El Kitabı

Türkiye’de  yerel sivil girişimlerin kapasitesini geliştirmeye yönelik el kitabı.  Mahalle Afet Gönüllüleri http://www.mag.org.tr/tur/onemliyayinlar.asp

ABCD – Temel Afet Bilinci Eğitim Programı

ABCD, insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden ÖNCE önlem almaya yönlendirmeyi amaçlayan bir eiğitim programıdır. Aile Afete Hazırlık Planı ve Kurum Afete Hazırlık Planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak, Değerlendirme ve Planlama, Fiziksel Korunma, Müdahale Kapasitesinin Artırılması konularını içermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Afete Hazırlık Eğitim Birimi http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/abcd.asp

Sel Risk Yönetimi

Sel, heyelan ve çığlara hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848

Kuraklık Risk Yönetimi

Kuraklığa hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848

Güvenli Yaşam Toplum Eğitimlerinin Kitapları

Toplumda afet ve güvenli yaşam bilinci artırmaya yönelik bir dizi eğitim programı ve el kitapları. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) http://www.guvenliyasam.org/3/yayinlar