Country: Turkey

DemographicsTurkish Statistics Administration (TUIK)Past disaster eventsEM-DAT listing of disaster events in TurkeyDisaster statistics from UN-ISDR and CREDRisk country profile from Index for Risk ManagementDisaster response and management data from ReliefWebTurkey’s risk rankingsPlace 106. in country at risk ranking, World Risk Report 2012Risk profiles and dataNational Disaster ArchivesPrime Ministry, Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD)Middle East Technical University Disaster Management Implementation and Research Center (detailed maps)Earthquake dataGeneral Directorate of MeteorologyGovernment legislation and policiesPrime Ministry, Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD)Hyogo Framework for Action Progress ReportsCivil DefenseRed Cross + civil societyIFRC appeals and info bulletins for Turkey

Afet Yönetiminde Risk Azaltma ve Türkiye’de Yaşanan Sorunlar

 Turkiye’de 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da yaşanan Kocaeli ve Düzce Depremlerinin (Marmara Depremleri) ortaya çıkardığı hasarın telafisi için yapılan yatırım büyüklüğünü hesaplamak ve bu maliyetlerin ortaya çıkmaması veya azaltılması için afet olmadan önce gerçekleştirilecek risk azaltma faaliyetlerinin önemini vurgulayan Uzmanlik tezi. 

Güvenli Yaşam Toplum Eğitimlerinin Kitapları

Toplumda afet ve güvenli yaşam bilinci artırmaya yönelik bir dizi eğitim programı ve el kitapları. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) http://www.guvenliyasam.org/3/yayinlar

Sivil Toplumcunun El Kitabı

Türkiye’de  yerel sivil girişimlerin kapasitesini geliştirmeye yönelik el kitabı.  Mahalle Afet Gönüllüleri http://www.mag.org.tr/tur/onemliyayinlar.asp

ABCD – Temel Afet Bilinci Eğitim Programı

ABCD, insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden ÖNCE önlem almaya yönlendirmeyi amaçlayan bir eiğitim programıdır. Aile Afete Hazırlık Planı ve Kurum Afete Hazırlık Planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak, Değerlendirme ve Planlama, Fiziksel Korunma, Müdahale Kapasitesinin Artırılması konularını içermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Afete Hazırlık Eğitim Birimi http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/abcd.asp

Sel Risk Yönetimi

Sel, heyelan ve çığlara hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848

Kuraklık Risk Yönetimi

Kuraklığa hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848

After the Marmara Earthquake: Lessons for Avoiding Short Cuts to Disasters

‘This paper aims to explore a number of lessons learned from the disaster management experience in Turkey in response to the Marmara earthquake in August 1999. It discusses the shortcomings of disaster mitigation and preparedness measures in Turkey in the context of a disaster and development relationship, including a number of issues such as legislation …

After the Marmara Earthquake: Lessons for Avoiding Short Cuts to Disasters Read More »