Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf 5 MB

Related Resources

Other type of resource
18 Mar 2015
This document presents IFRC’s initial ideas about how resilience varies between countries. The purpose this is to enable the identification of data gaps required to understand the current levels of household and community resilience. This preli...
Tags: Other type of resource, Resilience and Disaster Risk Management
Other type of resource
03 May 2016
  “Se siente muy bien ver mi cara pintada en las paredes de mi comunidad. La gente me pregunta si soy yo, y me dicen que se ve muy bien”- dijo Pedrito, el niño retratado en uno de los murales de Huaquillas. Como parte del Proyecto “Mi Barrio,...
Tags: Other type of resource, Resilience and Disaster Risk Management
Other type of resource
18 May 2016
Goutee is an easily shareable comic strip that shows a short glimpse into the life of our hero, Goutee. From floods to earthquakes, burns to broken bones and everything in between, Goutee can overcome all obstacles with his companions, the First Aid ...
Tags: Other type of resource, Resilience and Disaster Risk Management