Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf 5 MB

Related Resources

Video
19 May 2016
Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST) helps communities improve their hygiene and sanitation practices, which ultimately helps to improve their health. In this video, one of the community facilitators from Trial Farm, Belize, gi...
Tags: Video, Resilience, Water, Sanitation & Hygiene (WASH)
Guidance material
16 Nov 2018
La Préparation pour une intervention efficace (PIE) est une approche cyclique à l’attention des Sociétés nationales (SN) pour une évaluation, une mesure et une analyse systématique des forces et faiblesses de leur système d’intervention a...
Tags: Guidance material, Capacity Building for Disaster Risk Management
Other type of resource
06 Feb 2014
In February 2011, the Government of Nepal (GoN) launched the Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC). The NRRC is a unique body that unites the GoN, the international financial institutions of the Asian Development Bank and World Bank, development par...
Tags: Other type of resource, Earthquake, Flood, Landslide, Resilience