Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf 5 MB

Related Resources

Other type of resource
18 Nov 2015
                     The Global Disaster Preparedness Center (GDPC), a joint venture of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and American Red Cross, works with the Red Cross and Red Crescent (RC/RC) n...
Tags: Other type of resource, PAPE, Youth Preparedness
Case Study, Report
19 Nov 2020
This case study describes how the data and results of the Flood Resilience Measurement for Communities (FRMC) were presented to and discussed with members of communities targeted by the Community-Based Disaster Risk Reduction Program of the Philippin...
Tags: Case Study, Report, Capacity Building for Disaster Risk Management, Community Engagement and Accountability, Community Risk Assessment, Flood, Resilience
Guidance material
05 Jun 2020
The attached document briefly describes the most important things that derive from the Buenos Aires Commitment and the 2030 Strategy and shows us how we can carry out activities within the framework of the Region’s priorities.
Tags: Guidance material, Community Engagement and Accountability, Resilience