Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf 5 MB

Related Resources

Research
19 Jun 2017
UNHCR’s new Global Trends report, the organization’s major annual survey of the state of displacement, says that at the end of 2016 there were 65.6 million people forcibly displaced worldwide – some 300,000 more than a year earlier. This total ...
Tags: Research, Livelihoods
Data set, Other type of resource
27 Jun 2016
The Arab League: The League of Arab States, or Arab League, is a voluntary association of countries whose peoples are mainly Arabic speaking or where Arabic is an official language. The League’s main goal is to “draw closer the relations ...
Tags: Data set, Other type of resource, Resilience
Assessment or evaluation, Report, Research
17 Dec 2018
This report from ALNAP outlines humanitarian needs over the period of 2015-2017.  It includes an overview of available resources to address those needs, details the current size and structure of the humanitarian system, and provides an assessment of...
Tags: Assessment or evaluation, Report, Research, Food Security, Infrastructure and Services