Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf 5 MB

Related Resources

Awareness material, Guidance material
07 Jul 2015
This book is intended for urban households, colonies and clusters and provides bottom-up resilience building options for augmenting urban services through conservation of local resources and waste recycling options. It provides solutions based on pri...
Tags: Awareness material, Guidance material, Resilience, Urban Infrastructure, Urban Planning
Awareness material, Guidance material, Manual, Training material
06 Mar 2021
تحتوي مجموعة الأدوات على مقدمة خفيفة عن المفاهيم الحضرية، تليها سلسلة من ست وحدات حول ما يلي: التواصل الإبداعي، والحلول القائمة على الطب...
Tags: Awareness material, Guidance material, Manual, Training material, Urban Preparedness, Urban Risk Reduction
Video
27 Apr 2014
Visit the NRRC at: http://www.un.org.np/coordinationmech…Follow the NRRC on Twitter: https://twitter.com/NepalDRRFollow the NRRC on Facebook: https://www.facebook.com/NepalDRR Flagship 3 of the Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) is coord...
Tags: Video, Flood