Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf

Related Resources

Report
14 Apr 2017
Application dans un cadre analytique resilience de l’enfant au Mali. 
Tags: Report, Resilience and Disaster Risk Management
Report
20 Mar 2023
In October and November of 2020, a series of cold fronts and two cyclones caused severe flooding in the states of Chiapas, Tabasco, and Veracruz, Mexico. Tabasco also received significant rainfall in the month of November. Floods, landslides and the ...
Tags: Report, Flood, Resilience and Disaster Risk Management
Awareness material
07 Apr 2015
This issue of Southasiadisasters.net focuses on the important theme of ‘Understanding Drought in India’. India’s overdependence on rainfed agriculture and the increasing variability of monsoons due to climate change underscore...
Tags: Awareness material, Drought