Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf

Related Resources

Awareness material, Training material
07 Mar 2015
Cruz Roja Nicaragüense actualizó su guía popular sobre el cambio climático en el año 2013, y desarrolló un rotafolio. Estas herramientas sirven de apoyo para impartir talleres y charlas sobre el cambio climático con voluntarios, estudiantes y ...
Tags: Awareness material, Training material, Climate Change Adaptation
Data set, Other type of resource
27 Jun 2016
The African Union: The Organisation of African Unity (OAU) was founded in 1963, with the objectives “to promote the unity and solidarity of African states; coordinate and intensify their cooperation and efforts to achieve a better life for the peop...
Tags: Data set, Other type of resource, Resilience and Disaster Risk Management
Case Study, Research
26 Jul 2023
Websites related to storm surge risks mostly follow an instructive approach, often combining flood risk maps with historical information on floods, and instructions on how to behave in case of an approaching emergency, such as a dike break. Sometimes...
Tags: Case Study, Research, Behavior Change and Disaster Preparedness
Scroll to Top