Flood Resilience Alliance: Albania Country Briefing (Albanian)

Shqipëria është një vend që preket shpesh nga përmbytjet, reshjet e dendura dhe infrastruktura jo adekuate kanë rritur ashpërsinë e përmbytjeve gjatë 15 viteve të fundit kryesisht në zonën veri-perëndimore dhe jug-perëndimore ( konkretisht në zonën fushore të nën-Shkodrës, Lezhë dhe ultësirën perëndimore Fier, Vlorë, Lushnjë) si dhe rrëshqitjet e tokës që prekin fshatrat që shtrihen në toka të pjerrëta rrëshqitëse.

Objektivat e Aleancës së Zyrihut në Shqipëri:
• Rritja e kapaciteteve të komuniteteve të përzgjedhura për të planifikuar dhe për t’u përgjigjur/rimëkëmbur në mënyrë efektive nga përmbytjet
• Rritja e njohurive dhe ndryshimi i sjelljes së komuniteteve të zgjedhura për masa efektive për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.
• Rritja e kapaciteteve të Kryqit të Kuq Shqiptar për të mbështetur ndërhyrjet për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Country-Brief-Albania_Albanian.pdf 5 MB

Related Resources

Research
07 Jun 2018
This paper analyses an integrated communitybased risk reduction model adopted by the Pakistan Red Crescent. The paper analyses the model’s constructs and definitions, and provides a conceptual framework and a set of practical recommendations fo...
Tags: Research, Resilience
Awareness material, Other type of resource
10 Jul 2015
An eye-openning look at how drastic climate change and rising sea levels can affect the most everyday and familiar sights we see.  You may have heard that the world could be in for 20 feet of sea level rise even if it meets its climate goal of keepi...
Tags: Awareness material, Other type of resource, Climate Change Adaptation, Flood
Awareness material, Report
18 Oct 2017
This report was developed to introduce Japanese disaster simulation drills as a model to help other countries plan and implement disaster simulation drill exercises. The main objectives of this guideline are to: 1. Provide an overview of the institut...
Tags: Awareness material, Report