Kahandaan Katatagan at Kaunlaran (2nd Ed.)

Ang manwal ay pangunahing nakatutok sa mga Tagapagpadaloy ng pagsasanay kung paano aangkop at kikilos sa paghahanda at pag-iwas sa mga peligro ang mga taga-komunidad. Isinanib sa Pangalawang Edisyon ng manwal ang praktika sa disaster risk management at pakikipagtulungan ng mga Pamahalaan Lungsod ng Dagupan at Pasig sa pamamagitan ng PROMISE sa mga barangay at komunidad. Inaasahang mapaparami ang mga lokal na pamahalaan at komunidad sa Pilipinas na aktibong lalahok sa pagpapataas ang kanilang kakayahan at sa pagpapababa ng pagkabulnerable sa mga pinsala ng panganib at disaster. Nilalayon ng gabay na ito na gawing tunay na disaster risk manager ang mga taga-komunidad at gayaundin ang mga taga lokal na pamahalaan. Bagamat ang pangunahing pananagutan sa disaster risk management (gaya ng sa iba pang batayang serbisyong panlipunan) ay nasa pamahalaan, ang paglahok ng mga taga-komunidad ay mahalaga sa kagyat at pangmatagalang pag-iwas at pagpapababa sa mga pinsala at paghihirap.

The 2nd Edition of Kahandaan Katatagan at Kaunlaran ng Komunidad is based on CDP’s CBDRM Training and Work with the cities of Dagupan and Pasig. This edition is written by CDP Team — Lorna P. Victoria and Mayfourth D. Luneta. 

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
17216_17216excerptskahandaankatataganatka.pdf 7 MB

Related Resources

Case Study
12 Feb 2019
Mongolian Red Cross Society (MRCS) has been implementing a community-based disaster risk reduction project since 2014, with support from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and the Australian Red Cross.  The h...
Tags: Case Study, Capacity Building for Disaster Risk Management, Community Risk Assessment
Guidance material
02 Oct 2013
Sel, heyelan ve çığlara hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848
Tags: Guidance material, Flood
Guidance material
05 May 2020
This fact sheet is based on: 1) Recommendations captured in the environmental assessment after the Red Cross and Red Crescent Movement response to the 2016 Sierra Leone Ebola Virus Disease Epidemic. 2) Learnings from environmental mainstreaming in hu...
Tags: Guidance material