Kahandaan Katatagan at Kaunlaran (2nd Ed.)

Ang manwal ay pangunahing nakatutok sa mga Tagapagpadaloy ng pagsasanay kung paano aangkop at kikilos sa paghahanda at pag-iwas sa mga peligro ang mga taga-komunidad. Isinanib sa Pangalawang Edisyon ng manwal ang praktika sa disaster risk management at pakikipagtulungan ng mga Pamahalaan Lungsod ng Dagupan at Pasig sa pamamagitan ng PROMISE sa mga barangay at komunidad. Inaasahang mapaparami ang mga lokal na pamahalaan at komunidad sa Pilipinas na aktibong lalahok sa pagpapataas ang kanilang kakayahan at sa pagpapababa ng pagkabulnerable sa mga pinsala ng panganib at disaster. Nilalayon ng gabay na ito na gawing tunay na disaster risk manager ang mga taga-komunidad at gayaundin ang mga taga lokal na pamahalaan. Bagamat ang pangunahing pananagutan sa disaster risk management (gaya ng sa iba pang batayang serbisyong panlipunan) ay nasa pamahalaan, ang paglahok ng mga taga-komunidad ay mahalaga sa kagyat at pangmatagalang pag-iwas at pagpapababa sa mga pinsala at paghihirap.

The 2nd Edition of Kahandaan Katatagan at Kaunlaran ng Komunidad is based on CDP’s CBDRM Training and Work with the cities of Dagupan and Pasig. This edition is written by CDP Team — Lorna P. Victoria and Mayfourth D. Luneta. 

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
17216_17216excerptskahandaankatataganatka.pdf 7 MB

Related Resources

Research
29 Sep 2016
This publication is a synthesis of lessons from more than a decade of Concern Worldwide’s disaster risk reduction (DRR) programming in urban geographic contexts. Based on research in Port au Prince, Haiti; Dhaka, Bangladesh; Nairobi, Kenya; and Fre...
Tags: Research, Risk Assessment, Urban Risk Reduction
Guidance material
26 Jun 2014
Hurricane Safety Checklist that includes ‘What should I do?”, “What supplies do I need?” and “What do I do after a hurricane?” sections. Chinese
Tags: Guidance material, Hurricane / Typhoon / Cyclone
Case Study
06 Jun 2018
Early warning systems (EWS) are recognized in both the Hyogo Framework for Disaster Reduction (2005-2015) and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) as an important element of disaster risk reduction and hence to the achievement...
Tags: Case Study, Early Warning Systems