Türkiye’de son on yılda Afet Yönetiminde Gelişmeler

Afetlere hazırlıklı olma, önleme, zarar azaltma ve afetlere müdahale hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.  

TDMSK
http://www.tdmd.org.tr/TR/Genel/20.Oturum/Tema_H.Turkoglu.pdf

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.

Related Resources

Guidance material
02 Oct 2013
Türkiye’de  yerel sivil girişimlerin kapasitesini geliştirmeye yönelik el kitabı.  Mahalle Afet Gönüllüleri http://www.mag.org.tr/tur/onemliyayinlar.asp
Tags: Guidance material
Report
17 Sep 2015
Information Note for Participants in the 2015 CAP Implementation Workshop (Rome, Italy  23-24 September)
Tags: Report, Early Warning Systems
Report
29 Oct 2018
This presentation was given by Armstrong Cheng on 1 November, 2018, at the CAP Implementation Workshop in Hong Kong, China.
Tags: Report, Early Warning Systems