Zana ya Urban Action

Zana hii ina utangulizi rahisi wa dhana za mijini, ukifuatiwa na mfulululizo wa moduli sita kuhusu: Mawasiliano Bunifu, Huduma za Kiasili, Usafi na Usafishaji Maji (WASH), Kilimo cha Mijini, Afya na Ustawi, Onyo la Mapema na Uchukuaji Hatua wa Mapema, na Miji Inayowesha Maisha Bora. Kila moduli ina muhtasari wa dhana fupi, mfululizo wa shughuli, tafiti fupi na uhusiano wa kimataifa. Shughuli zinaweza kutekelezwa pamoja au zikiwa peke yake.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Book_Swahili_Screen.pdf 16 MB
Cards_SWAHILI_4_6-screen.pdf 12 MB

Related Resources

Guidance material
27 Jul 2020
Patients with chronic conditions are at higher risk of a severe COVID 19 infection. Therefore, within our health programmes, where we support patients with chronic conditions, strong prevention and supportive measures need to be implemented to reduce...
Tags: Guidance material, COVID-19 (Coronavirus)
Guidance material
07 May 2020
This document provides information that can help you overcome the challenges presented by working remotely.
Tags: Guidance material, COVID-19 (Coronavirus)
Guidance material
27 Jul 2017
Ce guide fournit des informations qui permettront de mieux connaître et comprendre le Mouvement, afin de renforcer encore les relations solides et précieuses qui existent déjà entre les parlementaires et la Société nationale de chaque pays. Les...
Tags: Guidance material, Disaster Law