Zana ya Urban Action

Zana hii ina utangulizi rahisi wa dhana za mijini, ukifuatiwa na mfulululizo wa moduli sita kuhusu: Mawasiliano Bunifu, Huduma za Kiasili, Usafi na Usafishaji Maji (WASH), Kilimo cha Mijini, Afya na Ustawi, Onyo la Mapema na Uchukuaji Hatua wa Mapema, na Miji Inayowesha Maisha Bora. Kila moduli ina muhtasari wa dhana fupi, mfululizo wa shughuli, tafiti fupi na uhusiano wa kimataifa. Shughuli zinaweza kutekelezwa pamoja au zikiwa peke yake.

Are you sure you want to delete this "resource"?
This item will be deleted immediately. You cannot undo this action.
File Name File Size Download
Book_Swahili_Screen.pdf 16 MB
Cards_SWAHILI_4_6-screen.pdf 12 MB

Related Resources

Guidance material
10 Aug 2020
This document provides interim guidance on the management of the blood supply in response to the pandemic outbreak of coronavirus disease (COVID-19). It is intended for blood services, national health authorities, and others responsible for the provi...
Tags: Guidance material, COVID-19 (Coronavirus)
Guidance material
27 Jun 2014
الإعصار القمعي عبارة عن عمود من الهواء يدور بشكل عنيف ويمتمد من قاعدة الرعد أسفل إلى الأرض. يتم تبويب درجات شدة الإعصار القمعي على مقياس ف...
Tags: Guidance material, Tornado
Guidance material
15 May 2020
IFRC Guidance for Asia Pacific National Societies: Including migrants and displaced people in preparedness and response activities during COVID-19 Includes: Key Recommendations Background: Migration & Displacement in Asia Pacific Risk factors for...
Tags: Guidance material, COVID-19 (Coronavirus)