Tags: Afete hazırlık

Sivil Toplumcunun El Kitabı

Türkiye’de  yerel sivil girişimlerin kapasitesini geliştirmeye yönelik el kitabı.  Mahalle Afet Gönüllüleri http://www.mag.org.tr/tur/onemliyayinlar.asp

ABCD – Temel Afet Bilinci Eğitim Programı

ABCD, insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden ÖNCE önlem almaya yönlendirmeyi amaçlayan bir eiğitim programıdır. Aile Afete Hazırlık Planı ve Kurum Afete Hazırlık Planı, afet riskinin azaltılması konusunda temel faaliyetleri olarak, Değerlendirme ve Planlama, Fiziksel Korunma, Müdahale Kapasitesinin Artırılması konularını içermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Afete Hazırlık Eğitim Birimi http://www.koeri.boun.edu.tr/aheb/abcd.asp

Sel Risk Yönetimi

Sel, heyelan ve çığlara hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848

Kuraklık Risk Yönetimi

Kuraklığa hazırlıklı olma, önleme ve zarar azaltma hakkında genel hatları ile bilgi verilen bir makale.   İTÜ, Afet Yönetim Merkezi http://www.aym.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=8848

Güvenli Yaşam Toplum Eğitimlerinin Kitapları

Toplumda afet ve güvenli yaşam bilinci artırmaya yönelik bir dizi eğitim programı ve el kitapları. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) http://www.guvenliyasam.org/3/yayinlar